Skip to main content

data.nsk.hr - smart library statistics

Portal data.nsk.hrsmart library omogućuje pristup otvorenim i povezanim podatcima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Svi podatci dostupni na portalu dostupni su pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licencijom i slobodni su za ponovnu uporabu. Portal je u razvojnoj fazi.

Portal data.nsk.hrsmart library temelji se na primjeni Direktive 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

bibliografska-baza-nsk

Bibliografska baza NSK

Zbirka bibliografskih zapisa dostupnih putem Kataloga NSK.